RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst sekretæren telefonisk.

TIDSBESTILLING

Er beregnet til IKKE-akutte henvendelser. Vedr. akutte tider bedes du kontakte sekretæren telefonisk. 

I forbindelse med tidsbestilling, bedes du skrive, hvad konsultationen drejer sig om af hensyn til vores planlægning.

E-KONSULTATION

Du kan skrive spørgsmål til lægen, f.eks. blodprøvesvar. Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling samt akutte henvendelser.

NYHEDER

VELKOMMEN

Vi er en kompagniskabspraksis med 2 læger,1 bioanalytiker og 1 sygeplejerske.

Ved almindelig tidsbestilling kan der ønskes konsultation ved en given læge. Ved akut sygdom vil man få aftale hos den læge der har bedst tid.
Vi deltager i videreuddannelsen af læger, hvorfor vi har skiftende læger ansat ½-1 år af gangen.

Klinikken er ÅBENT for nye patienter - Skift læge her: www.borger.dk

 

Klinik overdragelse

Henrik Læssøe har valgt at gå på pension d. 30. april 2022. Henrik overdrager sin del af klinikken til Anna Budtz-Lilly. Anna har været uddannelseslæge her og arbejder allerede som vikar i klinikken. 

 

Ændringer i forbindelse med klinik overdragelse

I forbindelse med klinik overdragelse og udskiftning i personalet, har det været muligt for os at lave nogle omstruktureringer af arbejdsgangene.

Sofie, som er uddannet sygeplejerske, vil fremover varetage ukomplicerede årskontroller ved kroniske sygdomme (forhøjet blodtryk, stofskifte, knogleskørhed, diabetes, lungesygdomme mm). Til de fleste årskontroller skal Sofie bruge svar på en række blodprøver og nogle gange et hjertekardiagram (EKG), her har vi ansat Ann som er bioanalytiker, til at tage prøverne. Ann vil løbende blive oplært i sygeplejeopgaver (fjernelse af sting, øreskyl mm). 

Det betyder at du ikke altid vil blive tilset af en læge, men både Sofie og Ann er oplært i de funktioner de varetager og modtager løbende supervision af lægerne. 

Vi håber I vil tage godt imod det nye personale og de nye arbejdsgange. 

TILGÆNGELIGHED

Telefon

Lægerne har ingen telefontid!

Sekretæren sidder ved telefonen mellem kl. 8.00-12.00 hver dag, fra kl. 12.00-16.00 kan du ringe til vores akuttelefon, såfremt din henvendelse ikke kan vente til dagen efter. Sekretæren kan hjælpe med receptfornyelse, tidsbestilling og visitation af din problemstilling.  

 

Receptfornyelse

Vi anbefaler du bruger app'en Medicinkortet eller logger ind på hjemmesiden. Hvis du er i tvivl om du har flere gyldige recepter på en flergangsudlevering, kan du se dette i appøen Medicinkortet eller kontakte dit lokale apotek.

 

Konsultation

Kun med forudgående aftale mellem kl. 8.00-15.00. Du kan bestille tid online eller ringe til sekretæren mellem kl. 8.00-12.00. Der kan kun behandles 1 problemstilling i konsultation af gangen.

 

Videokonsultation

Vi tilbyder nu videokonsultation i klinikken. Videokonsultationer kan anvendes, hvis det giver mening for konsultationen, dvs at du fx ikke kan booke en videokonsultation til smerter.

KUN med forudgående aftale! Du kan bestille tid via PatientportalenMin Læge app eller ringe til sekretæren ml. kl. 8.00-12.00.

Videokonsultation foregår via Min Læge App, som skal installeres på din smartphone, app'en hentes fra App Store eller Google Play.

Vejledning til videokonsultation: 

https://minlaegeapp.dk/guide-videokonsultation/

AKUT LÆGEHJÆLP

Ved brug for AKUT lægehjælp træffes vi på telefon 86 27 15 00 mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag 8-12

 

Får du afhængighedsskabende medicin (stærk smertestillende, ADHD/ADD medicin, sovemedicin)

Sundhedsstyrelsen har skærpet deres retningslinje angående fornyelse, fornyelse kræver i de fleste tilfælde en konsultation. Læs mere her.

 

COVID VACCINATION 

Det er meldt ud i medierne at særligt sårbare personer kan få 4. stik mod Covid alerede fra næste uge. Vi har ikke modtaget de nye retningslinjer og afventer disse, før vi tager stilling til om vi kan tilbyde vaccination. 

VI VACCINERER IKKE MOD COVID-19 I ØJEBLIKKET

FRAVÆR & FERIE

Fridage

Karen Dirksen holder fri hver mandag

Anna Budtz-Lilly holder fri hver fredag 

 

Ferie

Karen Dirksen uge 23+26+30+31

Anna Budtz-Lilly uge 27+28+29

Sofie uge 27+28+29

Ann uge 30+31+32

 

Tider i sommerferien

Klinikken har åbent hele sommerferien. Vi ser primært akutte patienter og enkelte planlagte konsultationer. Har du brug for en konsultation, opfordre vi dig til at ringe så tidligt på dagen som muligt, så vi kan tilbyde dig en tid samme dag. 

Vi laver ikke årskontroller, børneundersøgelser mm i sommerferien. 

 

 

 

 

 

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

ÅBNINGSTIDER

ÅBEN KONSULATION / KVIK TID

 

ÅBEN KONSULTATION ER p.t. IKKE MULIGT, der skal være telefonisk kontakt til klinikken før fremmøde, hvis ikke forudbestilt tid.

 

TELEFONTID

Mandag - fredag: kl.8.00-12.00

SUNDHEDSKORT

HUSK altid sundhedskort, også til børn, ved henvendelse i klinikken.

DIREKTE HENVENDELSE

Helst indenfor tidsrummet kl. 9-12.

E-mails kan forventes besvaret inden 2 hverdage. Ring venligst ved behov for hurtigere kontakt.

HANDICAPFORHOLD

Klinikken ligger i stueplan med handicapvenlige adgangsforhold.