TIDSBESTILLING

TELEFONTID kl 8-12, herefter henvises til akut telefon i tilfælde af påtrængende behov for hjælp
Telefonisk henvendelse besvares af sekretær eller sygeplejerske og hvis der er behov for lægekontakt, vil læge ringe tilbage senere på dagen.
Ved akut behov for lægehjælp i klinikkens åbningstid henvises til akut telefonen 86271500.

ÅBEN KONSULTATION, KVIK TID kl 8.00-8.30 (for akutte eller mindre tidskrævende problemstillinger) Pr. 01.08.15 er der kun 1 læge i klinikken tirsdage og torsdage, hvorfor der kan være begrænsninger på antallet af kvik tider.

TID SAMME DAG. Alle henvendelser om tid til undersøgelse af akutte eller ikke akutte helbredsproblemer vil såvidt muligt blive tilbudt en tid samme dag. Det er en fordel at begrænse sig til ét problem per konsultation. Kun i enkelte tilfælde vil det ikke være muligt at få tid samme dag.

KONTROL af kendte kroniske lidelser, første graviditetsundersøgelse, samtaler, visse attester vil blive tilbudt tid indenfor et par uger.